Головна Спрощений режим Опис

Бази даних


Періодичні видання- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Книжковий фонд (3)Публікації ЄС та Світового Банку (1)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>K=національні стандарти<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Шифр: В32/2014/11/12
   Журнал

Вища школа [Текст] : наук.-практ. вид./ М-во освіти і науки України. - Київ : Знання, 2003 - . - ISSN 1682-2366. - Виходить щомісячно
2014р. N 11/12
Зміст:
Головенкін, В. Університетська система забезпечення якості / В. Головенкін. - С.15-23.
Кл.слова: ВИЩА ОСВІТА, ЯКІСТЬ ОСВІТИ, БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР, ФАХІВЦІ
Красильникова, Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова. - С.24-35.
Кл.слова: ВИЩА ОСВІТА, ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА, ЯКІСТЬ ОСВІТИ, МОНІТОРИНГ ОСВІТИ, ОСВІТНІ ПОСЛУГИ
Корсак, К. Пропозиція "Української ідеї-ХХІ" / К. Корсак. - С.60-71.
Кл.слова: УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ, НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ, УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Виткалов, С. Сучасні проблеми вищої школи очима регіонального педагога / С. Виткалов. - С.85-89.
Кл.слова: ВИЩА ОСВІТА, ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ВНЗ, РЕГІОНАЛЬНІ ВНЗ, НАУКОМЕТРИЧНІ ВИДАННЯ, КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР
Храмцовська, Н. Особливості сучасної стандартизації в інформаційних дисциплінах / Н. Храмцовська. - С.100-108.
Кл.слова: СТАНДАРТИЗАЦІЯ, НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
Филюк, Г. Колективне наукове видання з проблем управління сучасними системами на різних рівнях господарювання / Г. Филюк. - С.112-114. - Рец. на кн.: Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн / за заг. ред. Ю. З. Драчука, В. Я. Швеця ; Львів. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; Нац. гірн. ун-т ; М-во освіти і науки України. - Донецьк: Нац. гуманіт. ун-т, 2014. - 402 с.
Кл.слова: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ЕКОНОМІЧНА КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ
Є примірники у відділах: всього 1 : Чит.зал (1)
Вільні: Чит.зал (1)

Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)