Головна Спрощений режим Опис

Бази даних


Періодичні видання- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
 Знайдено у інших БД:Книжковий фонд (32)Автореферати дисертацій НАДУ/РІДУ (7)Автореферати дисертацій інших установ (1)Дніпропетровський регіональний інститут (17)Львівський регіональний інститут (3)Харківський регіональний інститут (1)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>K=компетентнісний підхід<.>
Загальна кількість знайдених документів : 19
Показані документи з 1 до 19
1.


    Родигіна, І.
    Реалізація компетентнісного підходу до навчання (управлінський аспект) [Текст] / І. Родигіна // Освіта і управління. - 2004. - N3/4. - С. 18-23
УДК
РУБ 35/У.6.2.1
Рубрики: Державне управління--освіта
Кл.слова (ненормовані):
система освіти України -- реформування -- модернізація -- компетентнісний підхід -- управлінський аспект


Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

2.
Шифр: И1/2007/1
   Журнал

Инновации в образовании [Текст]. - М., 2007 - . - ISSN 1609-4646. - Виходит раз на два місяця
2007р. N 1
Зміст:
Баскаев, Р. О тенденциях изменений в образовании и переходе к компетентностному подходу / Р. Баскаев. - С.10-15
Кл.слова: ОСВІТА, РОЗВИТОК ОСВІТИ, ЯКІСТЬ ОСВІТИ, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД , МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ, РОСІЯ
Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі
Перейти до описів статей

3.
Шифр: Ш1/2007/1
   Журнал

Шлях освіти [Текст] : наук.-метод. журн./ М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. - Київ : Пед. преса, 1995 - . - Виходить кожного кварталу
2007р. N 1
Зміст:
Локшина, О. Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу / О. Локшина. - С.16-21
Кл.слова: ОСВІТА, ЄС, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

4.
Шифр: В39/2007/9
   Журнал

Высшее образование в России [Текст] : науч.-пед. журн. М-ва образования и науки РФ/ М-во образования РФ. - М : Москов. гос. ун-т печати, 1992 - . - ISSN 0869-3617. - Виходить щомісячно
2007р. N 9
Зміст:
Фатхутдинов, Р. Ориентация обучения на конкурентоспособность / Р. Фатхутдинов. - С.38-44
Кл.слова: вища освіта, Росія, конкурентоспроможність, підготовка управлінських кадрів
Гайнуллина, Л. Построение вузовской системы гарантии качества образования / Л. Гайнуллина, Ю. Камашева. - С.58-63
Кл.слова: якість вищої освіти, методичне забезпечення
Кайбияйнен, А. Корпоративная культура вуза и профессиональный имидж его выпускника / А. Кайбияйнен. - С.71-77
Кл.слова: якість освіти, ВНЗ, корпоративна культура, професійний імідж
Косова, Н. Управление проектом как элемент подготовки госслужащего / Н. Косова. - С.136-138
Кл.слова: державні службовці, професійна підготовка, компетентнісний підхід
Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі
Перейти до описів статей

5.
352/Ум.7.3
С 52


    Смышляева, Л.
    Компетентностный подход к формированию профессионализма муниципальных служащих [Текст] / Л. Смышляева, Т. Пшеничникова // Государственная служба. - 2009. - N 2. - С. 38-41.
УДК
РУБ 352/Ум.7.3
Рубрики: Місцеве самоврядування--підготовка посадових осіб
Кл.слова (ненормовані):
муніципальна служба -- муніципальні службовці -- кадри місцевого самоврядування -- кадрова політика -- формування професіоналізму -- додаткова професійна освіта -- компетентнісний підхід -- компетенція -- компетентнісний дефіцит -- підвищення кваліфікації -- індивідуальні програми -- Росія


Дод.точки доступу:
Пшеничникова, Т.

Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

6.
35/У.3.2
Г 67


    Горб, В.
    Методологические основы проектирования стандартов профессиональной подготовки [Текст] / В. Горб // Государственная служба. - 2009. - N 3. - С. 39-44.
УДК
РУБ 35/У.3.2
Рубрики: Державна служба--підготовка державних службовців
Кл.слова (ненормовані):
державні службовці -- муніципальні службовці -- професійна освіта -- освітня діяльність -- професійна підготовка -- компетентнісний підхід -- особиста компетенція -- соціальна компетенція -- професійна компетенція -- професійна компетентність -- професійні якості -- управлінські здібності -- управлінська діяльність -- проектування управлінської діяльності -- Росія


Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

7.
Шифр: П 22/2009/1
   Журнал

Післядипломна освіта в Україні [Текст]. - К. : ЦІППО, 2001 - . - Виходить двічі на рік
2009р. N 1
Зміст:
Бондарчук, О. Особливості реалізації гуманістично-ціннісного підходу у післядипломній педагогічній освіті / О. Бондарчук. - С.3-6.
Кл.слова: ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА, ГУМАНІСТИЧНО-ЦІННІСНИЙ ПІДХІД, РЕФОРМУВАННЯ
Солодков, В. Європейська самоактуалізація педкадрів України / В. Солодков. - С.7-13.
Кл.слова: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР, САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ПЕДКАДРІВ
Даниленко, Л. Застосування компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Даниленко. - С.14-16.
Кл.слова: ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
Сілаєва, І. Експериментальна модель підвищення кваліфікації: проблеми та перспективи / І. Сілаєва, С. Заславська. - С.62-64.
Кл.слова: ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі
Перейти до описів статей

8.
35/У.6.2.1
С 32


    Сергеєва, Л.
    Компетентнісний підхід до проектування навчальних програм підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів закладів професійної освіти [Текст] / Л. Сергеєва, О. Пащенко // Післядипломна освіта в Україні. - 2009. - N 1. - С. 38-41.
УДК
РУБ 35/У.6.2.1
Рубрики: Державне управління--освіта
Кл.слова (ненормовані):
керівні педагогічні кадри -- заклади професійної освіти -- підвищення кваліфікації -- післядипломна педагогічна освіта -- управлінська культура -- компетентнісний підхід -- професійна компетентність -- структура навчальних планів -- навчальні модулі -- управління самостійною роботою -- система контролю -- атестація


Дод.точки доступу:
Пащенко, О.

Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

9.
35/У.3.2
Г 83


    Григор'єва, С. М.
    Підготовка фахівців з державного управління на основі компетентнісного підходу як необхідна умова професіоналізму державних службовців [Текст] / С. М. Григор'єва // Економіка і держава. - 2010. - N 2. - С. 100-102.
УДК
РУБ 35/У.3.2
Рубрики: Державна служба--підготовка державних службовців
Кл.слова (ненормовані):
державні службовці -- підготовка фахівців -- компетентнісний підхід -- професіоналізм державних службовців -- компетентність -- компетенція -- державне управління -- типологія компетентностей -- Національна рамка кваліфікацій


Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

10.
35.08
В 54


    Витко, Т.
    Добір кандидатів на державну службу: соціологічний аналіз та перспективи розвитку [Текст] / Т. Витко // Вісник державної служби України. - 2010. - N 2. - С. 22-26.
УДК
Рубрики: Державна служба
Кл.слова (ненормовані):
державна служба -- державні службовці -- кадрова політика -- кадрове забезпечення -- добір кадрів -- дієвий добір -- якісний добір кандидатів -- компетентнісний підхід -- оцінювання -- професіоналізм -- кадрове реформування


Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

11.
005
Ш 35


    Швець, І.
    Компетентність управлінського персоналу: формування, розвиток та ефективність використання [Текст] / І. Швець, С. Позднякова // Україна: аспекти праці : наук.-екон. та суспіл.-політ. журн. - 2011. - N 1. - С. 31-36.
УДК
Рубрики: Управління. Менеджмент--адміністративне управління, керівництво
Кл.слова (ненормовані):
управлінський персонал -- управлінська посада -- професійно-кваліфікаційний рівень -- компетентнісний підхід -- професійні компетенції -- компетентність управлінського персоналу -- компетенції керівника -- професійно-кваліфікаційні здібності -- управління компетентністю управлінців -- управління розвитком компетенцій -- управління персоналом


Дод.точки доступу:
Позднякова, С.

Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

12.
35.088.6
Г 58


    Гогіна, Л. М.
    Компетентнісний підхід у професійному навчанні державно-управлінських кадрів: актуальність, передумови та проблеми впровадження [Текст] / Л. М. Гогіна // Аналітика і влада : журн. експертно-аналіт. матеріалів і наук. праць. - 2010. - N 2. - С. 41-50.
УДК
Рубрики: Державна служба--підготовка державних службовців
Кл.слова (ненормовані):
державне управління -- державні службовці -- посадові особи місцевого самоврядування -- професійне навчання -- компетенція -- компетентність -- компетентнісний підхід -- модернізація професійного навчання


Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

13.
Шифр: Ін1/2012/18
   Журнал

Інвестиції: практика та досвід [Текст] : наук.-практ. журн./ Рада по вивч. продукт. сил України, Нац. акад. наук України [та ін.]. - Київ : ДКС Центр, 2002 - . - Виходить двічі на місяць
2012р. N 18
Зміст:
Левчук, О. В. Характерні особливості участі України у світових інвестиційних процесах / О. В. Левчук. - С.4-5.
Кл.слова: ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, СВІТОВІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ, ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Сітнікова, Н. П. Підходи до розроблення індексів якості життя для врахування у стратегічному плануванні національного розвитку / Н. П. Сітнікова. - С.21-25.
Кл.слова: СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, ІНДЕКС ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Ганзюк, С. М. Державна інноваційна політика як пріоритетна складова соціально-економічного розвитку країни / С. М. Ганзюк. - С.26-28.
Кл.слова: ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Коваленко, М. М. Реалізація інноваційних проектів України: безпроцентне фінансування державними банками розвитку / М. М. Коваленко. - С.65-70.
Кл.слова: ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ДЕРЖАВНИЙ БАНК РОЗВИТКУ, БЕЗПРОЦЕНТНЕ ФІНАНСУВАННЯ, ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
Вишиванюк, М. В. Формування елементів регіональної політики з урахуванням принципів сталого розвитку / М. В. Вишиванюк. - С.71-74.
Кл.слова: РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА, РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Анпілогова, Ж. Д. Проблеми державної промислової політики та шляхи їх вирішення / Ж. Д. Анпілогова. - С.75-78.
Кл.слова: ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА, ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК
Антонов, А. В. Модель визначення обсягів фінансування державної підтримки розвитку сільських територій з бюджету регіону / А. В. Антонов. - С.88-90.
Кл.слова: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ, БЮДЖЕТ, РЕГІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ, АГРАРНИЙ СЕКТОР, ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Литвин, Ю. О. Методи дослідження стану сільських територій і формування регіональної політики їх розвитку / Ю. О. Литвин. - С.91-94.
Кл.слова: РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА, РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІЯ
Білоус, І. В. Реалізація механізмів державного регулювання стосовно попередження соціального сирітства на місцевому рівні / І. В. Білоус. - С.95-100.
Кл.слова: СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО, ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА, ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Васюк, Н. О. Підготовка керівних кадрів для системи охорони здоров’я на засадах компетентнісного підходу / Н. О. Васюк. - С.101-103.
Кл.слова: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КЕРІВНІ КАДРИ, ПІДГОТОВКА КЕРІВНИХ КАДРІВ, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
Величко, Л. А. Матеріальне забезпечення соціальної сфери в загальному комплексі пріоритетів пенсійного забезпечення / Л. А. Величко. - С.111-113.
Кл.слова: СОЦІАЛЬНА СФЕРА, БЮДЖЕТ, РЕСУРСИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ, ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ
Клуб, А. І. Основні чинники сталого розвитку сільських територій / А. І. Клуб. - С.119-120.
Кл.слова: СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі
Перейти до описів статей

14.
35.088.6
C99


    Cидорова, К. Г.
    Теоретико-методологічні підходи до модернізації професійного навчання державних службовців: окремі аспекти [Текст] / К. Г. Cидорова // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. - 2012. - N 20. - С. 123-126.
УДК
Рубрики: Державна служба--підготовка державних службовців
Кл.слова (ненормовані):
державне управління -- державна служба -- державні службовці -- професійна освіта -- професійне навчання державних службовців -- безперервна освіта -- компетентнісний підхід -- модернізація навчального процесу


Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

15.
Шифр: П14/2013/5
   Журнал

Проблемы теории и практики управления [Текст] : междунар. журн./ Междунар. науч.-исследоват. ин-т проблем упр. - М., 2000 - . - ISSN 0234-4505. - Виходить щомісячно
2013р. N 5
Зміст:
Аракелян, Н. Антикризисные меры в условиях циклического развития / Н. Аракелян. - С.35-42.
Кл.слова: ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Сафонов, М. Государственные корпорации и новые формы контроля / М. Сафонов. - С.43-49.
Кл.слова: ДЕРЖАВНІ КОРПОРАЦІЇ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Зинина, Л. Агропродовольственная система региона: инновационная стратегия / Л. Зинина. - С.82-86.
Кл.слова: АГРОПРОДОВОЛЬЧА СИСТЕМА, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Кислинская, М. Деловая репутация компании: определения, виды, оценки / М. Кислинская, В. Кислинский. - С.92-100.
Кл.слова: ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ, ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ КОМПАНІЇ
Ларин, В. Государственный девелопмент недвижимости и механизм государственно-частного партнерства / В. Ларин, Е. Стажков. - С.107-111.
Кл.слова: ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ
Блинов, А. Инновационная деятельность организации: креативность персонала / А. Блинов. - С.112-117.
Кл.слова: ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ
Грошев, И. Комбинационный подход к оценке эффективности культуры организации / И. Грошев. - С.118-122.
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Левитский, Б. Развитие персонала в российских организациях на основе "компетентностного" подхода / Б. Левитский. - С.123-127.
Кл.слова: ПЕРСОНАЛ, РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
Є примірники у відділах: всього 1 : Чит.зал (1)
Вільні: Чит.зал (1)

Знайти схожі

16.
35.088.6
С 34


    Сидорова, К. Г.
    Деякі аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні на сучасному етапі [Текст] / К. Г. Сидорова // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. - 2013. - N 21. - С. 148-152.
УДК
Рубрики: Державна служба--підготовка державних службовців
   Державна служба--правові засади

Кл.слова (ненормовані):
державне управління -- державна служба -- державні службовці -- професійна підготовка державних службовців -- перепідготовка державних службовців -- нормативно-правове регулювання -- Закон України "Про державну службу" -- компетентнісний підхід


Є примірники у відділах: всього 1 : Чит.зал (1)
Вільні: Чит.зал (1)

Знайти схожі

17.
Шифр: Г6/2013/5
   Журнал

Государственная служба [Текст] : науч.-полит. журн./ Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : РАНХиГС, 1998 - . - ISSN 2070-8378. - Виходит раз на два місяця
2013р. N 5
Зміст:
Барциц, И. Доктрина "конституционного патриотизма": российские мечтания по мотивам европейского идеала с германскими корнями / И. Барциц. - С.6-17.
Кл.слова: НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ, НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ, КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПАТРІОТИЗМ, СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Опенышева, С. Добиться создания эффективной системы управления / С. Опенышева. - С.37-38.
Кл.слова: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА
Варенов, А. От оценки к измерению. Опыт разработки опросника базовых личностных компетенций / А. Варенов, Е. Шарапов. - С.46-48.
Кл.слова: ОЦІНКА ОСОБИСТОСТІ, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД, ЦІННІСНО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД
Райкова, А. Трансформация поняття "ротация" в системе государственной службы / А. Райкова. - С.49-51.
Кл.слова: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, РОТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, РОСІЯ
Прокофьев, В. Совершенствование организации дополнительного профессионального образования государственных служащих / В. Прокофьев. - С.62-65.
Кл.слова: ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ПЕРЕПІДГОТОВКА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Хлытчиев, И. GR-связи с государством: теоретико-методологическое обоснование / И. Хлытчиев. - С.76-79.
Кл.слова: ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, GR-КОМУНІКАЦІЇ, КОНЦЕПЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ
Божко, Д. Взаимодействие культур на государственных границах: исторический аспект / Д. Божко. - С.91-94.
Кл.слова: ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ, ВЗАЄМОДІЯ КУЛЬТУР, КУЛЬТУРА ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТОРУ, ПРИКОРДОННА БЕЗПЕКА
Є примірники у відділах: всього 1 : Чит.зал (1)
Вільні: Чит.зал (1)

Знайти схожі
Перейти до описів статей

18.
35.088.6
А 59


    Алюшина, Н. О.
    Компетентнісна модель наставника інноваційного типу в системі державної служби [Текст] / Н. О. Алюшина // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. = Visnyk Natsionalnoi academii derzhavnogo upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy : acad. j. - 2014. - N 3. - С. 89-98. . - ISSN 2310-2837
УДК
Рубрики: Державна служба--підготовка державних службовців
   Психологія--управлінська психологія

Кл.слова (ненормовані):
державна служба -- державний службовець -- кадрова політика -- кадрова технологія -- підвищення кваліфікації -- професіоналізація -- компетентність -- компетенції державного службовця -- передавання знань -- наставництво -- компетентнісний підхід -- компетентнісна модель -- компетенції наставника -- наставник інноваційного типу -- методи наставництва -- менторство -- коучинг -- супервізія -- buddying -- shadowing -- адаптація -- соціально-професійна адаптація -- перекваліфікація -- професійна мотивація -- командоутворення


Є примірники у відділах: всього 1 : Чит.зал (1)
Вільні: Чит.зал (1)

Знайти схожі

19.
Шифр: В32/2016/9
   Журнал

Вища школа [Текст] : наук.-практ. вид./ М-во освіти і науки України. - Київ : Знання, 2003 - . - ISSN 1682-2366. - Виходить щомісячно
2016р. N 9
Зміст:
Присенко, М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки / М. Присенко. - С.9-26.
Кл.слова: ВИЩА ОСВІТА, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС, ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ, ХИБНІ ДІЇ
Салов, В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою / В. Салов. - С.27-35.
Кл.слова: СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВТИ, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД, НОРМАТИВНА БАЗА
Вітченко, А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / А. Вітченко. - С.36-56.
Кл.слова: СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ , СТЕЙКХОЛДЕР, КОМПЕТЕНТНІСТЬ, НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА, ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА
Красильникова, Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. Красильникова. - С.67-76.
Кл.слова: СТАНДАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ, СТАНДАРТ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, СТАНДАРТ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Є примірники у відділах: всього 1
Вільні: 1

Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)